CELESTIN Jean Faly : 51 taona niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE androany

0

Tsy natao hahamenatra hoy i CELESTIN Jean Faly ny niatrehany ny fanadinam-panjakana CEPE na efa 51 taona aza ny tenany. Ho fisondrotana grady eo amin’ny asa no antony lehibe nandrisika azy hanala ity fanadinampanjakana ity. Izy no fantatra fa zokiny indrindra niatrika ny fanadinam-panjakana CEPE tamin’ity androany ity.