CENI

0

Raha ny tatitra azo, nitombo avokoa ny tahan’ny mpifidy amin’ny faritra rehetra eto Madagasikara. Nisy ankilan’izay ny lesoka tamin’ny lisi-pifidianana araka ny Audit nataon’ny OIF na ny Organisation Internationale de la Francophonie, na teo aza ny faneken’izy ireo ny fampiasana ity lisitra ity amin’ny fifidianana ho filohampirenena.