CENI : ilàna fangaraharana tanteraka

0

4-bolana mialoha ny hiatrehana ny fifidianana Filohampirenena fihodinana voalohany mialoha ny fotoana dia maro ireo Antoko politika sy fiarahamonim-pirenena ny mangataka ny mangarahara tanteraka amin’ny fikarakaran’ny CENI io fifidianana io. Santionany amin’izany ny amin’ireo olona notendren’ny CENI ho mpikambana eny anivon’ny ratsamangaikany.