CENI : Tondroy mazava ny andro hanatanterahana ny fifidianana Filohampirenena

0

Nambaran’ny Filohan’ny CENI omaly maraina teny Alarobia fa mila tondroin’ny governemanta ny daty mazava hanatontosana ny fifidianana Filohampirenena amin’ny taona 2018, hialana amin’ny safotofoto vokatry ny tsy famoahana izany.