CENI : tsy mahatoky ny fahendren’ny mpanao politika Malagasy?

0

3 volana mahery kely mialoha ny hanatanterahna ny fifidianana Filohampirenena fihodinana voalohany no manao antso avo ireo kandidà hanao sonia ny ambarany ho “Pacte des candidats” ny Vaomiera Mahaleotena mikarakara ny fifidianana na ny CENI. Tsy mahatoky ny fahendren’ny mpanao politika Malagasy ve izany ny CENI?