Charte

0

12 ihany ireo kandidà tonga nanao sonia ilay dina mamaritra ireo fomba mendrika sy mahitsy, ifampifehezan’ireo kandida amin’ny fifidianana Filohampirenena mba hisian’ny fitoniana novolavolain’ny CFM sy ireo fiarahamonim-pirenena vitsivitsy. Antony naha-vitsy ireo kandidà tonga nanao sonia ity Dina ity ny tsy fahatokisan’izy ireo intsony ny Komitin’ny Fampihavanana Malagasy.