CISCO Toliara II : 8 volana tsy nandray tambin-karana ireo mpampianatra ENF-SUB

0

Nitokona manoloana ny Biraon’ny fitaleavamparitry ny Fanabeazam-pirenena ao Toliara ireo mpampianatra ENF-SUB ao anaty faripiadidiam-pampianarana Toliara faharoa mitaky ny tambinkarama 8 Volana.