Conseil d’Etat

0

Nihemotra ho amin’ny Talata ho avy izao indray ny famoahan’ny filakevi-panjakana ny valin’ilay fitorohana na ny requête napetraky ny Kandidà Tabera Randriamanantsoa sy Atoa RALAISEHENO Guy Maxime. Tsy mampihemotra ny daty farany tokony hametrahan’ny filohampirenena fametrampialana io requête io raha ny nambaran’ny mpahay lalàna.