Conseil d’Etat

0

Nihemotra ny fivoahan’ny valin’ny requête na fitorohana napetraka-na Kandidà filohampirenena teny amin’ny filankevi-panjakana mitaky ny fanafoanana ny fampiantsoana ny mpifidy handatsa-bato. Mazava anefa ny voalazan’ny lalàmpanorenana andininy faha 47 fa ny fahafatesana kandidà ihany no hahafahana manemotra fifidianana.