Corbillard : tsy maharaka nanomboka ny volana jolay

0

Tsy maharaka ny fiara fitondrana razana raha ny fanadihadiana natao teny anivon’ny toeram-panofana ireny Corbillard ireny nandritra ny herinandro nidirana anatin’ny fihibohona tanteraka. Ankoatran’ny maty vokatry ny aretina samihafa, maro ny namoy ny ainy noho ny valan’aretina Covid-19. Manomboka amin’ny 250 000 Ariary arakaraka ny lalana sy ny tolotra omena ny saran’ny fangalana ny Corbillard.