CORONAVIRUS: miisa 29 ireo “forme grave” ao amin’ny Hopitaly HOMI

0

Efa feno Hôpitaly Miaramila eo Soavinandriana ka miisa 29  ireo olona  mararin’ ny Coronavirus  maneho “forme grave”  raisina an-tanana ao. Mpaimapim-poana avokoa ny  fitsabona sy ny  fanafody hoy ireo mpitsabo ankoatr’ izay tsy misy ao an-toerana.