Daewoo Logistics Corporation : tany mirefy 1 330 085 Ha no nomena azy tamin’ny 2008

0

Maro ireo ambara ho « Grand Dossier » miparitaka ankehitriny amin’izao vanim-potoan’ny fifidianana Filohampirenena izao. Isan’izany ny famarotana sy fanomezana tany ny MADAGASCAR FUTURE ENTREPRISES, izay fantatry ny maro amin’ny hoe : « DAEWOO LOGISTCS CORPORATION », izay nahatratra hatrany amin’ny DIMY AMBY VALOPOLO SY TELO ALINA SY TELO HETSY SY IRAY TAPITRISA Hektara (1 330 085 Ha) tamin’ny taona 2008.