Développement économique : maro ny sehatra mila arenina eto Madagasikara

0

Sehatra maro antoky ny fampandehanana ny toekarena eto Madagasikara no sahirana amin’izao fotoana hoy ny masohivohon’ny vondrona Eropeana.  Tranga izay mila ny fandaraisana andraikitry ny mpitondra raha tiana hisy ny fampandrosoana ny firenena. Ankilany, efa milamina ny zava-dehibe amin’ny fifanarahana amin’ny lafiny jono eo amin’i Madagascar sy ny vondrona Eropeanina ankehitriny raha ny fanazavana.