Dinika Nosy Malagasy

0

Tsy maintsy ho tratra ny tanjona, dia ny famerenana ireo Nosy Malagasy ho an’i Madagasikara, hoy ny filohan’ny Repoblika nandritra ny lahateny nataony nandritra ny famaranana ny Dinika Nosy Malagasy teny amin’ny CCI Ivato androany. Hiroso amin’ny dingana manaraka isika dia ny fitondrana ireo hevitra tapaka eo anivon’ny sehatra iraisam-pirenena.