Distrikan’Isandra : isan’ny hahazo ny EPP manarapenitra

0

Isan’ny hahazo ny EPP Manarapenitra, fampanantenana nataon’ny filohan’ny repoblika amin’ny alalan’ny ministeran’ny fanabeazam-pirenena sy ny fampianaran ateknika ary ny fampiofanana arak’asa ny ao amin’ny distrikan’Isandra. Ny any an-toerana izay mbola misedra olana amin’izao fotoana noho ny fisian’ny asan-dahalo.