« Droit de sortie » : fanafoanana no nandrasana, fampitsaharana no azo

0

Tsy nahafa-po ny mpandraharaha anatin’ny sehatry ny harena an-kibon’ny tany ny fepetra noraisin’ny fitondram-panjakana mahakasika ny DROIT DE SORTIE alaina amin’ny fanondranana ny vokatra harena an-kibon’ny tany. Raha fanafoanana tanteraka io tataon-ketra 15 hatramin’ny 20 % io no nangatahana, ny vokatra tokony aondrana ny taona 2022, izay tsy mbola lasa hatramin’izao ihany no nahazoana izay fanafoanana ny Droit de Sortie izay araka ny tapaky ny teo anivon’ny Fadintseranana.