Edito du 13 avril 2019

0

Sasa-nangy samihafa tanteraka ny fampanantenana poaka’aty sy ny asa avy hatrany. Efa tofoka sy leon’ny fampanantenana tsy notanterahina ny vahoaka Malagasy ampolo-taonany maro. Asa avy hatrany izay azo tsapain-tanana no ilaina sy takian’ny vanim-potoana iainana ankehitriny. Efa nilaozan’ny toetr’andro ny kobaka am-bava.