Edito du 13 oct 2018

0

Tafiditra tanteraka ao anatin’ny fampielezan-kevitra isika izao. Andro vitsy monja nanombohan’izany, maro ireo tora-kovitra ka mitady izay fomba rehetra hampitsaharana nfifidianana satria efa tsapa sy hita ny fironan’ny vahoaka Malagasy. Dondona sy maika ny vahoaka hanilika ireo hita sy voaporofo fa tsy nahomby tamin’ny nitantanana ny firenena.