Edito du 17 février 2019

0

Maro ny amehana fa mazava ny filamitry ny Filohan’ny Repoblika RAJOELINA Andry. Maika ny fampandrosoana an’i Madagasikara hialana amin’izao fahantrana mianjady amin’ny Malagasy izao. Mahakasika lafin-javatra samihafa izany filamatra izany ary efa nampahafantarany mialoha tamin’ny vinany ny hanatanterahana izany. Midika mazava izany fa maika ny asa.