EDITO du 18 août 2018

0

Misy mihevitra mihitsy eto amin’ity firenena ity fa mora manadino sy bado avokoa ny vahoaka Malagasy ka mbola mirehareha sy mihebohebo hiatriaka fitsaram-bahoaka amin’ny alalàn’ny fifidianana ihany. Hinoana fa tsy mila fahantrana hiampy sy hihalalina intsony ny Malagasy fa ampy azy izay 5 taona nitondrany ny mangidy indrindra izay.