Edito du 24 mars 2019

0

Roa volana izay no lasa nandraisan’izao fitondrana izao fahefana. Mihazakazaka ny zava-drehetra. Tsy misy andraso andraso ny asa fanarenam-pirenena. Fanamby rahateo ny hoe enim-bolana hanaovana tombana, herintaona hifampitsarana. Mazava ho azy tsy misy toerana ho an’ny tsy afaka ny raharaha, fa avela hanao izay « competent », hoy ny fiteny amin’izao fotoan’ny hazakazaka hanarenam-pirenena izao.