Edito du 29 avril 2019

0

Fanjakana tan-dalàna, Fanjakana tsy mila korontana, Fanjakana te hiasa haingana ho an’ny fampandrosoana maharitra ny vahoaka ao aminy. Ireo no endrika hita sy tsapan’ny vahoaka tamin’ny fanapahan-kevitra noraisin’ny Filohan’ny Repoblika manoloana ny hevitr’ireo mpikambana eo anivon’ny Fitsarana Avo momba ny Lalàmpanorenana, ny amin’ny tsy maintsy hanemorana ny fitsapa-kevi-bahoaka. Na izany aza, very fotoana ny fampandrosoana, takalon’ain’ireo mpanao politika indray ny firenena.