Edito du 29 juillet 2019

0

19 no najanona amin’ny toerany, 2 naverina, 1 nosoloina… Io ny governemanta azo ambara ho vaovao satria nametra-pialana tarihin’ny Praiminisitra NTSAY Christian. Mitohy ny asa, ny asa no ifampitsarana. Tsy maintsy tanteraka ny vina sy veliranon’ny Filohampirenena RAJOELINA Andry.