Edito du 7 sept 2019

0

« Hamafy fiadanana sy fanantenana », io no hafatra lehibe ho entin’i Papa François ho an’ny vahoaka Malagasy amin’izao fitsidihiny an’i Madagasikara izao. Famporisihina sy fankaherezana ny hafatra ho entiny saingy mila asa avy amin’ny mpino tsirairay ihany koa anefa ny hahatanteraka izany.