Editorial du 23 juillet

0

Taorinan’ny fifanaovan-tsonia teo amin’ny Praiminisitra sy ireo sendikan’ny mpampianatra sasantsasany. Fanontaniana maro no mipetraka an-tsain’ny mpanara-baovao. Hisy fampianarana ve manomboka anio Alatsinainy? Vahaolana maharitra ve no noraisin’ny fitondram-panjakana. Miroroa saina na ny ray aman-dreny fa indrindra ireo mpianatra.