EITI : afa-po amin’ny ezaka ataon’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana

0

Namoaka fehin-kevitra naneho ny fahafaham-pony amin’ny ezaka ataon’i Madagasikara eo amin’ny sehatry ny fitrandrahana harena an-kibon’ny tany ny EITI International na ny « Extractive Industries Transparency Initiative ». Na izany aza, mbola maro ny ezaka tsy maintsy hatao hahazoan’ny rehetra tombony amin’ny fitrandrahana eto amintsika.