Faha-60  taona Jesosy Mamonjy : mitohy ny hetsika fanoherana ataon’ny mpino hafa

0