FAHASALAMAN’NY MPIASA : aretina tsotra ihany no raisin’ny OSTIE an-tanana

0

Maro amin’ny aretina mpahazo ny mpiasa sy ny fianakaviana no tsy raisin’ny OSTIE an-tanana. Voakasik’izay ireo aretina sarotra sy mila fandidiana raha ny nambaran’ny tomponandraikitry ny OSTIE nanaovana fanadihadiana, isany tsy raisiny an-tanana ihany koa ny marary voan’ny APPENDICITE izay tsy maintsy mandalo fandididiana araka ny fijoroana vavolombelona nataona mpiasa iray. Takian’ireo mpiasa manoloana io ny fampahafantarana ny tolotra omen’ny OSTIE ny mpikambana tsy hisian’ny savorovoro sy ny marohafa.