Fahatapahan’ny herinaratra any amin’ny faritra: ahiana tsy hijanona intsony ny fitakiana.

0

Nampiakapeo ny vahoakan’i Marovoay sy Mahajanga ary manambana ny hitokona manoloana ny fahatapahan’ny herinaratra sy ny fahatapahan’ny rano. Ahiana hihamafy sy tsy hijanona intsony ny fitakiana manerana ny nosy manoloana izany.