Famakiana ny LFR : hanamora kokoa izany ny tatitra nataon’ny governemanta androany

0

Hanamora kokoa ny famakiana ny LFR na ny tetibolam-panjakana nasiam-panitsiana 2020 ny fanaovan’ny governemanta ny Tatitra mahakasika ny fandaharan’asa fanatanterahana ny Politika ankapoben’ny fanjakana izay natao teny amin’ny Antenimierampirenena androany hoy ny Praiminisitra lehiben’ny governemanta. Miezaka manohy ny asany hatrany ny mpitondra fankana sy ny governemanta na eo aza ny feo aley etsy sy eroa mahakasika ny fiainana politika.