Famokarana vary : hampiasaina amin’ny vary an-tanety eto amintsika ny Nerica 04

0

Haparitaka manerana ny nosy ho an’ireo tantsaha manao vary an-tanety ny Nerica 04, izay karazana masim-boly avy any Afrika. Noho ny tsy fahampian’ny rano hanondrahana ireo tanimbary no hanosehana ny mpamboly hiditra ihany koa amin’ny vary an-tanety hoy ny tomponandraikitra.