Famorana : misy fiantraikany ratsy ny fanajanonana ny fomba taloha

0

Misy fiantraikany ratsy eo amin’ny zaza lahy ny tsy fampiharana ny fomba fanatontosana ny famorana izany natao fahiny, hoy ny mpandala ny fomba sy ny mahamalagasy nanaovana fanadihadiana. Misy heviny avokoa raha ny fanazavana ny fitaovana rehetra nentina nanaovana io famorana io.