Fampanana’asa eto Madagasikara : hamoraina ny fisitrahin’ireo tanora asa

0

Mba anamorana ny fisitrahana asa ho an’ireo tanora, nisy ny fiarahana miasa ny fanjakana sy ireo mpiaramiombon-antoka avy any ivelany. Notaterahina androany arak’izany ny latabatra boribory izay niarahana nidinika tamin’ireo mpisehatra samihafa mba ho fampiroboroboana ny famoronana’asa eto Madagasikara.