Fampananan’asa ny tanora : tokony hamafisina ny fampahafantarana ny tolotr’asa misy

0

Mbola ambony ny tahan’ny tsy fananan’asa ny tanora eto Madagasikara. Ankoatran’ny tsy fahampian’ny fahaizamano voalaza hatrizay, olana ny tsy fisian’ny magarahara tamin’ny fandraisana mpiasa hatrizay indrindra teny anivon’ny orinasa sy sampandraharam-panjakana. Nahitana fivoarana izany ankehitriny indrindra taorian’ny fanamafisan’ny fitondram-panjakana ny ady amin’ny kolikoly.