Fampandrosoana : tafatsangana ny tambazotran’ny vehivavy mpitarika eto Madagasikara

0

Tafatsangana androany ny Réseaux des Femmes Leaders Africaines eto Madagasikara. Rafitra izay hamondrona ny vehivavy mpitarika amin’ny sehatra maro eto amintsika. Ankoatran’ny fampandraisan’andraikitra azy ireo, hambiombom-peo ny vehivavy amin’ny hetaheta sy fitakiana ataony no tanjona.