Fampandrosoana : tsy afaka mihetsika ireo Vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana

0

Tsy afaka mihetsika ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana noho ny tsy fisian’ny Fitsinjaram-pahefana eto amintsika. Raisin’ny Minisitera sy ny Fanjakana foibe avokoa ny asa sy andraikitra sahanin’izy ireo ka tsy afaka mankany amin’ny fampandrosoana.