Fampianarana : zava-dehibe ny fampitomboana ny traikefan’ireo mpampianatra

0

Mbola maro ireo mpampianatra mila fiofanana hahafahana mampitovy lenta ny fampianarana eto Madagasikara, hoy ny IFEM na ny Institut des formations des enseignants Madagascar, izay nanao fikarohana nandritry ny 03 taona. Tokony hisy ihany koa vahaolana maharitra hanatsarana ny tontolon’ny fampianarana sy fanabeazana, hoy izy ireo.