Fampiasana ny lalana : nametrahana « Portique » tetsy Andohalo

0

Araky ny didim-panjakana navoakan’ny Prefektioran’Antananarivo amin’ny famerana ny fivezivezen’ireo fiara vaventy na poids lourds eny amin’ireo faritra avo eto Antananarivo. Nisy androany ny fametrahana portique tetsy akaikin’ny Rovan’i Manjakamiadana.