Fampielezankevitra : mazava ny voalazan’ny lalàna

0

Fanombohan’ny fampielezankevitra, mampiasa ny tetika rehetra ny HVM amin’ny fampiasana ny fitaovam-panjakana , fa ihany koa ny fanaovana ho fitaovana ireo mpiasampanjakana . Averina aminao ato anatin’ny fanadihadiana ity ny voalazan’ny lalàna mikasika ny pitsopitsony rehetra momban’ny fifidianana. Misy ny sazy mifanaraka amin’izany ho an’ireo rehetra minia mandika ny lalàna.