Fampivoarana ny toekarena : mila  ampiakarina ny  vola miditra amin’ny tokantrano tsirairay

0

Tsy mifanaraka amin’ny fampandrosoana ara-toekarena eto anivon’ny firenena ny politika misy eto an-toerana raha nambaran’ny mpahay toekarena RAKOTO David. Zava-dehibe ny fampiakaran’ny ny vola mididtra amin’ny tokatrano tsirairay avy afahana manarina ny arikarena hoy hatrany ny fanazavana