Fanafarana entana : niakatra avo 2 hatramin’ny 3 heny saram-pitaterana

0

Firenena maro manerantany no mitondra faisana amin’ny fiakaran’ny vidin’entana amin’izao fotoana izao. Isan’izany ny vidin’ny lafarina, menaka, vary sy ny siramamy sy ny marohafa. Ny fiakaran’ny saram-pitaterana ny entana miainga avy any ivelany no antony hoy ny mpandraharaha. Ny mahakasika ny saram-pitaterana entana izay niakatra avo 2 na 3 eny amin’ny teo aloha.