Fanalamanga : ny drafi-panajariana apetraka no hampaharitra ny ala

0

Ny fahatanterahan’ ny drafi-panajariana ny ala no antoka hampaharitra ny fitantanana sy fitrandrahana ny ala ao amin’ny orinasa fanalamanga. Drafi-panajariana efa natomboka ary vinavinaina ho vita ato anatin’ny 20 taona.