Fanampiana ny sahirana : mandeha tsikelikely

0

Fanampiana maro avy amin’ny filohan’ny repoblika sy ireo malala Tanana no miparitaka manerana an’I Madagasikara manoloana ny ny fotoanan’ny fihibohona entina misoroka ny fipariahan’ny valanaretina coronavirus. Fanampiana izay miantefa indrindra any amin’ireo olona sahirana ary hisitraka izany ny rehetra na eo aza ny dingana tsy maintsy arahina raha ny fanazavana.