Fananan-tany : eny anivon’ny Fitsarana no olana hoy ny Solombavambahoaka

0

Eny anivon’ny Fitsarana no olana ka miteraka ny fahorian’ny vahoaka raha ny fananan-tany no resahana hoy ny eny anivon’ny Antenimieram-pirenena, ary tsy tokony ho hamaivanin’ny Sendikan’ny Mpitsara eto Madagasikara izany. Nanamafy ankilan’izay ny SMM fa tsy ny fananganana ny « Tribunal Spécial Foncier » no vahaolana amin’izany.