Fanaovam-bakisiny : hisitraka izany avokoa ireo faritra 22

0

Ho vita amin’ity herinandro ity ny famatsiana ny andiany voalohany amin’ny vaksiny fanefitry ny covid-19 ho an’ireo faritra 22 manerana ny Nosy raha ny nambaran’ny teo anivon’ny minisiteran’ny fahasalamam-bahoaka androany. Mifanaraka amin’ny isan’ny mponina isam-paritra ny fitsinjarana ny vaksiny ary ireo mpiasan’ny fahasalmana, ireo mpitandro ny filaminana ary ireo olona marefo ara-pahasalamana sy mihoatry ny 70 taona no hisantatra izany.