Fanaovana « Phoning » : afaka manao amin’izay ny haino vaky jery rehetra

0

Malalaka amin’ny fanaovana Phoning na ny fanehoan-kevitra amin’ny alalan’ny antso an-taribia manomboka izao amin’ireo haino aman-jery rehetra erak’i Madagasikara raha ny nambaran’ny tale jeneralin’ny sersera mpisolo toerana androany. Na izany, mbola mampita ny vaovao mahakasika ny tarehimarika momban’ny COVID-19 avokoa ny haino vaky jery tsirairay avy.