Fanarenana ny firenena vokatry ny Covid-19 : drafitra 02 lehibe no hapetraka

0

Drafitra 2 lehibe no hapetraky ny fitondram-panjakana hanarenana ny firenena amin’izao krizy vokatry ny valan’aretina Cronavirus izao. Ny « plan multisectoriel d’urgence » sy ny « Plan multisectoriel de relance ». Ho foana afaka volana vitsy ihany koa ny « passif » aloan’ny fanjakana amin’ireo mpandraharaha Solika.