Fanarenana ny Rova Manjakamiadana : miroso ny asa

0

Fanamby nataon’ny Filohan’ny Repoblika Rajoelina Andry ny Fanarenana ny Rova Manjakamiadana. Miroso ho amin’izany ny namoahana tamin’ny faran’ny herinandro teo ny antso tolo-bidy navoakan’ny fiadidiana ny Repoblika.