Fanatanterahana ny tetikasa Tana-Masoandro : mizotra araka ny tokony ho izy

0

Fanoherana mandrava sy misakana ny fampandrosoana tanterahina eto amin’ny firenena no ataon’ny Solombavambahoaka TIM amin’izao fotoana izao hoy ny minisitry ny fanajariana ny tany, ny toeram-ponenana ary ny asa vaventy. Maro amin’ireo tompon’ny tany voakasiky ny tetikasa Tana-Masoandro no manaiky hanolotra ny taniny ho an’ny fanjakana raha ny fanazavana.