Fanatsarana ny fampidiram-bola eny anivon’ny CTD : nomena fiofanana ireo ben’ny tanàna

0

Miantoka ny fampidiram-bolan’ny kaominina ny hetra tany maro samihafa. Tsy misy afa tsy 30% anefa izany raha ny nambaran’ny tale jeneralin’ny hetra androany. Ilaina ny fanatsarana ny fampidirambolan’ireo vondrom-bahoaka itsinjaram-pahefana. Vokatry ny fiarahamiasa eo amin’ny sampandraharaha misahana ny hetra sy ny GIZ, kaominina vitsivitsy eto Antananarivo sy ny manodidina no nisitraka fampiofanana mikasika izany . Fampiofanana izay aharitra 2 andro.